Hágase concesionario

martz Sp. Z o. o. sigue desarrollándose. Por lo tanto buscamos a los empresarios que quieran formar nuestra red de concesionarios.

 • ¿Buscas una idea de negocio?
 • ¿Quieres ofrecer una amplia gama de productos?
 • ¿Te interesan los productos de alta calidad?
 • ¿Tienes una plaza en buena localidad?

Si la respuesta a las preguntas es “sí”, rellena el siguiente formulario y una persona responsable de tu región contactará contigo.

No

No

No

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnianych poprzez formularz kontaktowy będzie Martz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Świdniku (adres Spółki: Al. Lotników Polskich 1, 21-040 Świdnik). Kontakt z nami możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: odo@martz.eu
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przede wszystkim w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, co ma swoja podstawę prawną w przepisie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Ponadto, jeżeli wyrazi Pani/Pan stosowną zgodę, przetwarzanie podanych danych realizowane będzie również w celu przesyłania przez nas na podany adres e-mail konkretnych informacji handlowych. W takim przypadki podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą nikomu ujawniane. Dostęp do danych będzie miał jedynie ograniczony krąg naszych pracowników, głównie osoby odpowiedzialne za udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania oraz za przekazywanie informacji handlowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas w jakim istniał będzie cel przetwarzania, a więc istniała będzie potrzeba wzajemnego kontaktu lub też obowiązywała będzie Pani/Pana zgoda na przesyłanie informacji handlowej. W razie cofnięcia zgody zaprzestaniemy wysyłać takową informację. Z kolei, gdy ustanie potrzeba kontaktu pomiędzy nami, otrzymane dane osobowe zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.
 5. Ma Pani/Pan prawo do:
  a) żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  c) przenoszenia danych;
  d) cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
  e) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa).
 6. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesłania zapytania i udzielenia przez nas odpowiedzi.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

Jeżeli chcielibyście Państwo otrzymać od nas konkretne informacje handlowe, które mogą być niezbędne w podjęciu decyzji o nawiązaniu współpracy, prosimy o wyrażenie poniższej zgody na przesłanie stosownych informacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez Martz Sp. z o.o. w celu przesyłania do mnie informacji handlowych i zgadzam się na otrzymywanie na wskazany przeze mnie adres poczty elektronicznej, informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2008 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.